Czy jestem Forked?

Otwórz portfel, a następnie wybierz

Ustawienia Debug Informacje

Forked example

Skopiuj i wklej następujące informacje: